Alle collecties
Monitoren
Statuten en vergoedingen
Heeft het begeleiden van sportkampen of events een impact op mijn personenbelasting?
Heeft het begeleiden van sportkampen of events een impact op mijn personenbelasting?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Of jouw inkomsten een invloed hebben op je personenbelasting, hangt af van je statuut.

DE VRIJWILLIGERSVERGOEDING


Deze vergoeding heeft geen invloed op je personenbelasting, want je moet geen belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid betalen. Je mag per dag maximum 40,67 euro en per jaar maximum 2.987,70 euro verdienen onder het statuut vrijwilliger (2023). Meer informatie vind je hier.

HET STUDENTENSTATUUT


Indien je als student werkt moet je geen belastingen betalen, wat dus betekent dat je studentenloon geen invloed heeft op je personenbelasting.

❗Opgelet: je nettobelastbaar inkomen mag niet meer dan 9.270 euro bedragen. Als je nettobelastbaar inkomen hoger ligt dan dit bedrag, zullen je inkomsten wel een invloed hebben op je personenbelasting. Meer info vind je hier.

HET ARTIKEL 17 STATUUT


Het inkomen wordt in de personenbelasting van de werknemer belast als divers inkomen aan 10% tot een grens van 6.390 euro per jaar (2022).


Verdient de werknemer meer dan 6.390 euro voor de tewerkstelling artikel 17 (monitorenstatuut) en is deze geen student, dan beschouwt de fiscus alle inkomsten als 'beroepsinkomsten' en worden deze belast aan de gewone progressieve personenbelasting. Als dit het geval is, dan zullen ook in het daaropvolgende jaar alle inkomsten uit het monitorenstatuut bekeken worden als beroepsinkomsten in de plaats van diverse inkomsten en dusdanig belast.

❗Uitzondering: Als je nog student bent en je totaal nettobelastbaar inkomen ligt onder 9.270 euro zal je ook op je inkomsten verworven onder het artikel 17 geen inkomstenbelasting op betalen. Meer info vind je hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?