Alle collecties
Monitoren
Statuten en vergoedingen
Onder welk statuut werk ik tijdens een sportkamp of event?
Onder welk statuut werk ik tijdens een sportkamp of event?

Je hebt bij YES Events verschillende statuten waar je onder kan werken. Ontdek ze hier.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Sportkampen

ROL

BEN JE

STATUUT

Monitor/Local allround monitor

Student/bediende

Vrijwilligers statuut

Hoofdmonitor

Student/bediende

Vrijwilligers statuut

Crew Coach/Allround monitor

Student/bediende

Artikel 17


Events

ROL

BEN JE

STATUUT

Alle rollen

Bediende

Artikel 17

Alle rollen

Student

Student statuut


Meer info over de statuten

Vrijwilligers

Wanneer je werkt onder het vrijwilligersstatuut, ontvang je een forfaitaire kostenvergoeding voor jouw engagement. De forfaitaire kostenvergoeding omvat alle voorbereiding voor de start van je kampweek, je engagement tijdens je kampweek en de nabeschouwing na je kampweek.

Artikel 17

Je kan als werkende, zelfstandige of als werkzoekende bij ons aan de slag. Concreet gebeurt dit onder het artikel 17. Dit is voor onze sector mogelijk tot 450 uren/jaar, met een plafond per kwartaal van 150 uren. Dit geldt niet voor het 3e kwartaal, waarin het toegelaten plafond 285 uren bedraagt.

Voor studenten is het plafond beperkt tot 190 uren/jaar. Concreet betekent dit dat een student die werkt in het kader van artikel 17 en die in hetzelfde kalenderjaar als student werkt, maximaal 190 uren in het kader van artikel 17 (ongeacht de 'activiteit') kan cumuleren met 475 uren als student waarbij de kwartaalplafonds nog steeds van toepassing zijn.

Student

Je kan werken onder het studentenstatuut indien je op regelmatige wijze ingeschreven bent in een onderwijsinstelling. Onder dit statuut kan je in totaal 475 uren per jaar werken. Hierbij tellen alle uren waarop je een event begeleidt mee.

Was dit een antwoord op uw vraag?