Tijdens een kampweek ga je aan de slag onder 2 statuten, namelijk het artikel 17statuut voor de activiteiten die je begeleidt tijdens de kampuren en het vrijwilligersstatuut voor het toezicht tijdens de opvang.

🔎 HET ARTIKEL 17 STATUUT
De werknemer die volgens artikel 17 tewerkgesteld wordt, moet een inkomstenbelasting van 10% betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting).

❗Uitzondering: Als je nog student bent en je totaal nettobelastbaar inkomen ligt onder 9.270 euro zal je ook op je inkomsten verworven onder het artikel 17 geen inkomstenbelasting op betalen. Meer info vind je hier.

🔎 DE VRIJWILLIGERSVERGOEDING

Deze vergoeding heeft geen invloed op je personenbelasting, want je moet geen belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid betalen. Je mag per dag maximum 35,41 euro en per jaar maximum 1.416,16 euro verdienen onder het statuut vrijwilliger. Meer informatie vind je hier.

Heb je het antwoord gevonden?