Tijdens een kampweek ga je aan de slag onder 2 statuten, namelijk het artikel 17 statuut voor de activiteiten die je begeleidt tijdens de kampuren en het vrijwilligersstatuut voor het toezicht tijdens de opvang.

🔎 HET ARTIKEL 17 STATUUT ONDER DE LOEP

Je kan als werkende, zelfstandige of als werkzoekende bij ons aan de slag. Concreet gebeurt dit onder het artikel 17. Dit is voor onze sector mogelijk tot 450 uren/jaar, met een plafond per kwartaal van 150 uren. Dit geldt niet voor het 3e kwartaal, waarin het toegelaten plafond 285 uren bedraagt.

🔎 HET VRIJWILLIGERSSTATUUT ONDER DE LOEP
Wanneer je werkt onder het vrijwilligersstatuut, ontvang je een kostenvergoeding voor jouw engagement. Bij onze organisatie zal je een vergoeding ontvangen voor het toezicht tijdens de opvang-uren.

Heb je het antwoord gevonden?