Als een sportdag, workshop, birthday of B2B sportkamp niet kan doorgaan omwille van het Corona virus dan zal de activiteit van datum worden veranderd en blijft het voorschot behouden zonder dat er enige vorm van kosten wordt aangerekend.

Heb je het antwoord gevonden?