Of jouw inkomsten een invloed hebben op je personenbelasting, hangt af van je statuut.

๐Ÿ”Ž HET STUDENTENSTATUUT

Indien je als student werkt moet je geen belastingen betalen, wat dus betekent dat je studentenloon geen invloed heeft op je personenbelasting.

โ—Opgelet: je nettobelastbaar inkomen mag niet meer dan 8990,00 euro bedragen. Als je nettobelastbaar inkomen hoger ligt dan dit bedrag, zullen je inkomsten wel een invloed hebben op je personenbelasting.

๐Ÿ”Ž HET MONITORENSTATUUT

Het loon dat je ontvangt tijdens je kampuren is vrijgesteld van een bijdrage aan de sociale zekerheid, maar is niet vrijgesteld van een bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je personenbelasting. Je betaalt met andere woorden wel belastingen. Meer info vind je hier.

Je dient rekening te houden met de volgende zaken:

  1. De bedrijfsvoorheffing zal niet rechtstreeks ingehouden worden op je loon omdat we werken met kortlopende contracten (bijvoorbeeld een dag- of weekcontract). Dit wil zeggen dat je bij de definitieve verrekening van je personenbelasting voor dat aanslagjaar een deel aan de fiscus moet betalen.

  2. Je moet aangifte doen in je personenbelastingโ—. Hiervoor bezorgen wij jou fiche 281.10.

Heb je het antwoord gevonden?