Er zijn 2 mogelijke statuten waaronder jij kan werken:

  1. Het studentenstatuut: je bent student en wil werken als jobstudent.

  2. Het monitorenstatuut (25-dagen-regel): je hebt een vaste job en wilt werken bij onze organisatie.

🔎 HET STUDENTENSTATUUT ONDER DE LOEP

Je kan werken onder het studentenstatuut indien je op regelmatige wijze ingeschreven bent in een onderwijsinstelling. Onder dit statuut kan je in totaal 475 uren per jaar werken. Hierbij tellen alle uren waarop je een sportdag, workshop of birthday begeleidt mee. Meer informatie kan je hier vinden.

Heeft mijn loon een invloed op mijn kindergeld? 🤔 Jouw loon heeft geen invloed op je kindergeld. Dit zal enkel een invloed hebben indien je meer dan 475 uren per jaar werkt. Je dient er dus rekening mee te houden dat je het maximum aantal uren niet overschrijdt.

Ben je afgestudeerd in juni? 🤔 Dan kan je tijdens de zomervakantie Ên in de maand september nog workshops begeleiden als student.

🔎 HET MONITORENSTATUUT ONDER DE LOEP

Wanneer je werkt onder het monitorenstatuut werk je onder de 25-dagenregel (artikel 17). Je kan als werkende, zelfstandige of als werkzoekende bij ons aan de slag. Concreet houdt dit in dat je maximum 25 dagen per jaar onder dit statuut kan werken. Indien je slechts een deel van een dag werkt, telt dit ook mee als een dag.

Je zal geen bijdrage betalen aan de sociale zekerheid, maar het is niet vrijgesteld van een bedrijfsvoorheffing. Hiervoor moet je zelf van je inkomsten een aangifte doen in de personenbelasting. Wij bezorgen jou fiche 281.10 en vervolgens zal je deze inkomsten moeten aangeven in je personenbelastingen. Meer informatie vind je hier.

Heb je het antwoord gevonden?