Tijdens een kampweek ga je aan de slag onder 2 statuten, namelijk het monitorenstatuut (25-dagenregel) voor de activiteiten die je begeleidt tijdens de kampuren en het vrijwilligersstatuut voor het toezicht tijdens de opvang.

🔎 HET MONITORENSTATUUT

Het loon dat je ontvangt tijdens je kampuren is vrijgesteld van een bijdrage aan de sociale zekerheid, maar is niet vrijgesteld van een bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je personenbelasting. Je betaalt met andere woorden wel belastingen.

Je dient rekening te houden met de volgende zaken:

  1. De bedrijfsvoorheffing zal niet rechtstreeks ingehouden worden op je loon omdat we werken met kortlopende contracten (bijvoorbeeld een dag- of weekcontract). Dit wil zeggen dat je bij de definitieve verrekening van je personenbelasting voor dat aanslagjaar een deel aan de fiscus moet betalen.

  2. Je moet aangifte doen in je personenbelasting❗. Hiervoor bezorgen wij jou fiche 281.10.

🔎 DE VRIJWILLIGERSVERGOEDING

Deze vergoeding heeft geen invloed op je personenbelasting, want je moet geen belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid betalen. Je mag per dag maximum 34,71 euro en per jaar maximum 1388,40 euro verdienen onder het statuut vrijwilliger. Meer informatie vind je hier.

Heb je het antwoord gevonden?