Tijdens een kampweek ga je aan de slag onder 2 statuten, namelijk het monitorenstatuut (25-dagenregel) voor de activiteiten die je begeleidt tijdens de kampuren en het vrijwilligersstatuut voor het toezicht tijdens de opvang.

🔎 HET MONITORENSTATUUT ONDER DE LOEP

Wanneer je werkt onder het monitorenstatuut werk je onder de 25-dagenregel (artikel 17). Je kan als student, werkende, zelfstandige of als werkzoekende bij ons aan de slag. Concreet houdt dit in dat je maximum 25 dagen per jaar onder dit statuut kan werken. Indien je slechts een deel van een dag werkt, telt dit ook mee als een dag.

Je zal geen bijdrage betalen aan de sociale zekerheid, maar het is niet vrijgesteld van een bedrijfsvoorheffing. Hiervoor moet je zelf van je inkomsten een aangifte doen in de personenbelasting. Wij bezorgen jou fiche 281.10 en vervolgens zal je deze inkomsten moeten aangeven in je personenbelastingen. Meer informatie vind je hier.

Voor studenten: je gepresteerde uren tellen niet mee bij je studentenuren. Als je dus al een studentenjob hebt, kan je daarnaast nog aan de slag als monitor (YES! 🎉). Daarnaast hebben je inkomsten geen invloed op je kindergeld. Dit zal enkel een invloed hebben indien je meer dan 25 dagen werkt voor onze organisatie. Je dient er dus rekening mee te houden dat je het maximum aantal dagen niet overschrijdt.

🔎 HET VRIJWILLIGERSSTATUUT ONDER DE LOEP

Wanneer je werkt onder het vrijwilligersstatuut, ontvang je een kostenvergoeding voor jouw engagement. Bij onze organisatie zal je een vergoeding ontvangen voor het toezicht tijdens de opvang-uren.

Heb je het antwoord gevonden?