Er is elke dag gratis voor- en naopvang voorzien.

Vooropvang: 07u45 - 09u00
Naopvang: 16u00 - 18u00*

TIP
Ook op maandag is er vooropvang voorzien.

BELANGRIJK
*Op vrijdag is er opvang voorzien tot 17u00.

Heb je het antwoord gevonden?