ANNULATIE VOOR DE STARTDATUM VAN HET SPORTKAMP

a. Zonder geldige reden

Wordt er geannuleerd met annulatieverzekering en zonder geldige reden dan moet de deelnemer steeds de kosten betalen zoals hierna bepaald:

 • Bij annulatie meer dan 45 dagen voor de startdatum van het sportkamp worden er enkel administratiekosten (12,00 EUR) aangerekend;
 •  Bij annulatie tussen 45 dagen en 30 dagen voor de startdatum van het sportkamp wordt er 25% van de totale totaalprijs aangerekend;
 •  Bij annulatie tussen 29 dagen en 15 dagen voor de startdatum van het sportkamp wordt er 50% van de totale totaalprijs aangerekend;
 •  Bij annulatie minder dan 15 dagen voor de startdatum van het sportkamp of bij het niet komen opdagen dan wordt de volledige totaalprijs aangerekend, met een minimum van 99,00 EUR.

Als alternatief kan -mits het betalen van administratiekosten (12,00 EUR)- het bedrag van het sportkamp -als krediet- op de YES account van de Klant op onze website worden gezet. Dit bedrag blijft onbeperkt geldig om te gebruiken voor een sportkamp.

b. Met geldige reden

Wordt er geannuleerd met annulatieverzekering en met een geldige reden dan moet de deelnemer geen kosten betalen met uitzondering van de verzekeringskosten.

Onder “geldige reden” wordt verstaan:

 • ernstige ziekte van de deelnemer (doktersbriefje)
 • ongeval of blessure van de deelnemer (doktersbriefje)
 • medisch noodzakelijke ingreep van de deelnemer (doktersbriefje)
 • overlijden van een familielid in eerste, tweede of derde graad van de deelnemer telkens mits voorlegging van een doktersattest resp. attest van overlijden

ANNULATIE TIJDENS HET SPORTKAMP

a. Zonder geldige reden

Wordt er geannuleerd met annulatieverzekering doch zonder geldige reden, dan maakt de deelnemer geen aanspraak op terugbetaling.

b. Met geldige reden

De deelnemer met annulatieverzekering die met een geldige reden wenst te annuleren, krijgt steeds een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

De terugbetaling wordt berekend via volgende formule:

(totale inschrijvingsprijs / totale duur van het evenement in dagen) x het aantal volledige dagen dat deelnemer niet kan komen

Onder “geldige reden” wordt verstaan:

 • ernstige ziekte van de deelnemer (doktersbriefje)
 • ongeval of blessure van de deelnemer (doktersbriefje)
 • medisch noodzakelijke ingreep van de deelnemer (doktersbriefje)
 • overlijden van een familielid in eerste, tweede of derde graad van de deelnemer telkens mits voorlegging van een doktersattest resp. attest van overlijden
Heeft u het antwoord gevonden?